*
PSYKE & SEX DEBAT
DEBAT- OG SPØRGEFORUM om PSYKE OG SEKSUALITET
ved PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

*
*
Dato og tid er 18. jun 2019 10:48

Alle tider er UTC+01:00
Skriv nyt emne  Svar på emne  [ 2 indlæg ] 
Forfatter besked
Indlæg: 24. aug 2014 08:51 
Jeg har en teori, som jeg desværre kun har et yderst tyndt statistisk grundlag for. Sagen er den, at der kun foreligger et yderst mangelfuldt materiale om den præpubertære penis (drengetissemænd), derfor findes der heller ikke rigtig nogen oplysninger om, hvor meget en penis ca. vokser, når en dreng bliver en mand, eller hvis man foretrækker den udtryksform: når en tissemand bliver til en pik.

En ting, der skaber usikkerhed er endvidere miljøet og de daglige vaner. Kost, motion, forurening og meget andet kan have indflydelse på, at den bliver lidt større eller mindre, end den ifølge en given formel skulle. Derfor er alle forsøg på at sige noget usikre. Der vil altid kunne findes tilfælde, der ikke passer på formlen.

Der findes imidlertid to løse tommelfingerregler, der sådan lidt +/- ca. passer. Den ene går på, at den bliver ca. dobbelt så stor. Dette dog med nogen tendens til en udligning, således at de mindste bliver lidt mere end dobbelt så store og de største lidt mindre end dobbelt så store. En drengetissemand på 2 centimeter, vil således næsten helt sikkert blive til en pik på mere end 4 centimeter, mens en drengetissemand på 13 centimeter næsten helt sikkert vil blive mindre end 26 centimeter.

Den anden løse tommelfingerregel går på at sige plus ca. 8 centimeter. Det er igen lidt med margin, og man skulle nok snarere sige plus 6-9 centimeter. Da det sparsomme statistiske materiale, der findes, tyder på, at de fleste drengetissemænd er mellem 6 og 9 centimeter, kan man sige, at dobbelt op eller plus 6-9 er rundt regnet det samme. Dog giver det mening, at fastholde dem som to forskellige regler, og endvidere at indsnævre den sidst beskrevne til strikt at være plus 8 centimeter.

Gør man det, kan man lave beregning efter hvert af systemerne, og derefter udregne gennemsnittet af de to tal. Et eksempel: en drengetissemand på 7 centimeter. Dobbelt op ville føre til 14, plus 8 til 15. Midt imellem disse to tal er således 14,5, hvilket er et kvalificeret gæt på, hvor stor en voksenpik, der kommer ud af det.

Denne regel kan beskrives med formlen (3x+8): 2. Hvis nogen ikke forstår meningen med denne opstilling, så lad os prøve igen med drengetissemanden på 7 centimeter. 3x er altså 3 gange 7, der bliver til 21. Til disse skal lægges 8, der bliver 29. Dette tal skal så deles med 2, det bliver 14,5.

Man kan naturligvis også bruge formlen omvendt. I så fald hedder den (2x-8): 3. Altså hvis vi har den på 14,5, siger vi 2x d.v.s. 2 gange 14,5 = 29. Dem skal der så trækkes 8 fra. Det bliver 21. Disse skal så divideres med 3. Det bliver 7.

I håb om, at alle nu har forstået, begiver jeg mig videre i beregningerne. Da det statistiske materiale vedrørende drengetissemænd er sparsomt, er der måske mest at hente ved at bruge formlen modsat, altså omregne voksenpikke.

Inden da skal lige gøres en bemærkning. Når det hævdes, at materialet vedrørende drengetissemænd er mangelfuldt, ville det nok være mere korrekt at sige: det offentliggjorte materiale. For ikke at krænke børns rettigheder, har man stort set ikke lavet videnskabelige undersøgelser. Drenge internt driver imidlertid målekonkurrencer i stor stil. Særligt omkring 10 års alderen slutter mange drenge sig sammen i huler, klubber og des lige. Almindeligvis med et indvielsesritual hvor man højtideligt sværger hemmeligholdelse af alt, hvad der foregår. Disse hemmeligheder kan naturligvis være mange ting. Måske leger man detektiver og lurer efter mistænkelige folk i nabolaget. Måske driver man uskyldig småkriminalitet. Almindeligvis kun tyverier indenfor familien. Stjæle kager i forældrenes køkken, som derefter deles med kammeraterne i klubhuset. Trods denne mangeartethed, vil størstedelen af det, der foregår i de fleste klubber/huler handle om to ting: cigaretter og tissemænd. Mange fører utvivlsomt også en eller anden form for journal, altså et dybt hemmeligt kladdehæfte, hvori samtlige medlemmers størrelse er omhyggeligt noteret. Naturligvis målt og eftermålt med alle øvrige medlemmer som vidner. Det siger sig selv, at hvis man kunne få indsamlet en stak af den slags kladdehæfter, ville man have et særdeles solidt statistisk grundlag. Men indtil nogen har held med dette forehavende, må vi altså nøjes med nogle ganske få undersøgelsesresultater, der ikke kan siges at give sikre oplysninger.

Mens en stor mængde undersøgelser har tilstræbt at finde frem til størrelsen på en gennemsnitlig voksenpik, findes der således ingen sikre tal om den gennemsnitlige drengetissemand.

Når man bruger undersøgelserne af voksne mænd til at regne baglæns, er der således tale om noget i høj grad hypotetisk, eftersom der ikke findes nogen faktiske tal, man kan sammenligne resultaterne med.

For at begynde med noget enkelt og overskueligt, kan vi passende bruge følgende skema, som har været offentliggjort i Q Magazine:

Type: Lille Penis
Penis længde (erigeret): 12,06 cm.
Procent (Europa): 24%

Type: Normal Penis
Penis længde (erigeret): 15,24 cm.
Procent (Europa): 44%

Type: Stor Penis
Penis længde (erigeret): 17,78 cm.
Procent (Europa): 26%

Type: Meget stor Penis
Penis længde (erigeret): 24,13 cm.
Procent (Europa): 6%


Hvis vi skal oversætte de fire tal efter vores formel, bliver de som følger:

Lille: 5,37333 (ca. 24%)

Almindelig/medium/gennemsnitlig:7,49333 (ca. 44%)

Stor: 9,18666 (ca. 26%)

Meget stor: 13,42 (ca. 6%)

Fra andre undersøgelser har vi andre resultater med dokumenterede tilfælde, der viser, at der findes voksenpikke, som er såvel under 12 centimeter som over 24. Grænsen for en mikropenis går ved 7 centimeter. Under dette falder altså ind under en klinisk betegnelse, en diagnose. Men når denne betegnelse findes, må der altså nødvendigvis også findes nogen, der rent faktisk er under 7 centimeter. Men går vi ud fra det mindste den kan være uden at falde ind under denne kliniske diagnose, så kan vi altså også lave en beregning på, hvad der burde være at regne for mikropenis-grænsen for en drengetissemand. Denne skulle i så fald gå ved 2 centimeter. 2 x 3 = 6. 6 + 8 = 14. 14 : 2 = 7. I den modsatte ende tales der om nogle få dokumenterede tilfælde på 30 centimeter eller derover. Hvad ville det omregnet betyde, at en kæmpe drengetissemand skulle være? 30 x 2 = 60. 60 - 8 = 52. 52 : 3 = 17,333333.

Betragter vi de to tal, som de fleste sexologer angiver som de yderste grænser for mediumområdet, direkte grænsende til henholdsvis small- og largeområdet, nemlig 10 og 20 centimeter, så vil dette omregnet svare til at de yderste marginaler for den almindelige, nogenlunde gennemsnitlige drengetissemand skulle være henholdsvis 4 og 10,6666. En drengetissemand nede på 2-3 centimeter vil således være at regne for lille, mens en drengetissemand oppe på 11-12 centimeter vil være at regne for stor. Men hvis de tal man kender fra voksenpikke skal holde stik og formlen også skal passe, må der altså findes drengetisemænd, der er under en centimeter i fuldt erigeret tilstand, mens der modsat findes andre, som er helt oppe omkring 15-16 centimeter. Hvis formlen er korrekt og procentsatserne i den kritiserede model passer, skulle 6% af drengetissemændene være omkring 13 centimeter eller endnu mere, hvilket ca. svarer til hver syttende dreng. En ud af 17 drengetissemænd er altså efter alt at dømme over 13 centimeter. Da 30 centimeter pikkene imidlertid kun udgør omkring 1%, gælder dog at kun en ud af 100 tissemænd er over 17 centimeter. Det kunne tyde på en ret præcis fordeling med en procent til hver:

1% > 17 1%
1% > 16 2%
1% > 15 3%
1% > 14 4%
1% > 13 5%

Den sidste procent skal formodentlig fordeles med en jævnt stigende kurve:

0,0 0,0
0,1 0,1
0,2 0,3
0,3 0,6
0,4 1,0

Det forventelige er altså:

1,0 % > 17 1,0%
1,1% > 16 2,1%
1,2% > 15 3,3%
1,3% > 14 4,6%
1,4% > 13 6,0%

Så vidt altså de største drengetissemænd. En ud af 17 er større eller lig med 13. En ud af 22 er større eller lig med 14. En ud af 30 er større eller lig med 15. En ud af 47 er større eller lig med 16 og endelig en ud af 100 større eller lig med 17.

Går vi nu til den anden ende, gælder det for voksne atter, at kun 1% falder ind under gruppen af de allermindste, altså de såkaldte mikropenisser, d.v.s. under 7 centimeter. Således burde kun en ud af hundrede drengetissemænd være under 2 centimeter. Det, der i det kritisable skema kaldes "lille", altså omkring 12 centimeter (hvilket er ganske normalt!), skulle ifølge samme kilde være 24%. Det omregnede vi til lidt mere end 5 centimeter. Da som nævnt de fleste sexologer imidlertid sætter grænsen mellem en lille og en almindelig ved 10 centimeter, taler en del for, at broderparten af de 24% ligger mellem 10 og 12, omregnet mellem 4 og 5,5. Det kunne måske være omkring halvdelen (ca. 12%) eller måske endnu mere, muligvis helt oppe omkring to tredie dele (16%). Et nogenlunde kvalificeret gæt kunne altså være 14%. Vi kunne altså forvente en fordeling svarende til:

1% < 2 centimeter 1%
9% > 2 & < 4 10%
14% > 4 & < 5,5 24%

Det skulle altså betyde, at ca hver femte er mindre eller lig med 5,5 centimeter, ca. hver tiende mindre end 4 og en ud af 100 mindre eller lig med 2.

Dermed skulle altså 70% være større end 5,5 og mindre end 13. Blandt disse må man så forvente at de fleste er omkring 7-8 centimeter. Hvis vi har tolket modellen rigtigt, burde den omregnet til drengestørrelser betyde, at ca. 44% er mellem 5,5 og 9, mens 26% er mellem 9 og 13. Men med den største koncentration liggende lige omkring 7,5 centimeter. Hvis vi f. eks. går ud fra at 30% er 6-9 centimeter, må det altså føre til følgende opstilling for middelområdet:

14% > 5,5 & < 6 14%
30% > 6 & < 9 44%
26% > 9 & < 13 70%

Det skulle altså betyde, at 7 ud af 10 er mellem 5,5 og 13. Kun 3 ud af 10 vil være enten lidt mindre eller lidt større. Ca. 3 ud af 10 vil være mellem 6 og 9. Lidt flere vil være over end under.

Man kan altså anslå følgende kvalificerede gæt:

5 ud af 20 drengetissemænd < 5,5 . Heraf: 2 < 4 centimer. 5

2 ud af 20 drengetisemænd = 5,5-6,0 centimeter7

6 ud af 20 drengetissemænd = 6-9 centimeter13

5 ud af 20 drengetissemænd = 9-13 centimeter18

2 ud af 20 drengetissemænd > 13 centimeter. Heraf: 1 > 1720

Vi har dermed sat en ramme og absolut ydermargin der bestemmer så godt som alle drengetissemænd til at være 4-17 centimeter. Hvis formlen (3x+8):2 holder stik, burde dette passe. Dog har vi måske gjort drengetissemændene lidt for store, da det svarer til en ramme for voksenpikke, der ville blive 10-29,5 centimeter. Vi har med andre ord forregnet os. Så mange er der ikke, oppe på 25-30 centimeter. Som sagt hævder flertallet af sexologer, at næsten alle er mellem 10-20. Vi må altså rette vores børneramme til 4-10,666. Da det sidste tal er dumt at regne med, kan vi runde op til 11. En almindelig drengetissemand skulle således være omkring 4-11 centimeter. En lille drengetissemand er altså en, der er under 4, og en stor drengetissemand er en, der er over 11. Man må altså forvente, at en lille drengetissemand er 2-4 centimer, og at en stor er 11-13 centimeter. En meget lille er mindre eller lig med to, en meget stor større eller lig med 13. Det, der ligger helt nede omkring en enkelt centimeter eller mindre, såvel som det, der ligger helt oppe på 14-15 centimeter eller mere, må således regnes for de absolut sjældne tilfælde. En dreng behøver ikke rende rundt med 14 centimeter eller mere for at være stor. Den er stor, bare den er 12. Man kan således også sige, at store drengetissemænd ligger lige omkring bunden af mediumområdet for voksenpikke. Det kan således være overlapninger. En stor drengetissemand er mindst 2 centimeter større end en lille voksenpik. Ifølge det diskutable skema er dette ganske vist ikke tilfældet. Men de mistolker jo netop også oplysningerne, begynder alt for tidligt såvel at kalde noget småt som noget stort. Ting, der er fuldstændig normale, og kun skiller sig en ubetydelighed ud fra fra det absolutte gennemsnitlige centralområde, bør stadig anses for almindeligt, og det er således en alt for hidsig rutten med stor og lille, at ville hæfte dem på den slags minimale afvigelser. Men godtager vi skemaets inddeling vil en stor drengetissemand være ca. 3 centimeter mindre end en lille voksenpik, men en meget stor drengetissemand derimod godt og vel en centimeter større end en lille voksenpik. Dette er da ganske vist også det man må forvente at hyppigst se, hvis altså vel at mærke vores formel holder stik. Men større overlapninger vil i sjældne tilfælde kunne forekomme.

Nu kunne det så være rart, hvis man havde den tidligere nævnte bunke kladdehæfter indsamlet fra en række hemmelige drengehuler. Deres regnskaber over hvem, der har betalt til klubkassen, sidst givet smøger m.v. ville vi springe let henover. Men listerne med medlemmernes udrustning ville vi studere indgående. Dermed ville vi få et reelt statistisk materiale, der kunne give et vink om størrelsen på den gennemsnitlige drengetissemand, og hvor store afvigelser i den ene og anden retning, der forekommer fra gennemsnittet. Hvis vores formel er forkert, kunne tallene være nogle helt andre. Det er således tænkeligt, at vi har sat gennemsnittet enten en smule for højt eller lavt.

Som sagt er det yderst spinkelt med videnskabelig dokumentation. Der findes dog nogle ganske få offentliggjorte resultater.

Det hedder således i en kilde:

The average stretched penile length at birth is about 4 cm (1.6 in), and 90% of newborn boys will be between 2.4 and 5.5 cm (0.94 and 2.17 in). Limited growth of the penis occurs between birth and 5 years of age, but very little occurs between 5 years and the onset of puberty. The average size at the beginning of puberty is 6 cm (2.4 in) with adult size reached about 5 years later. W.A. Schonfeld published a penis growth curve in 1943.[16]

Ifølge denne kilde skulle man altså kunne skelne mellen en babypenis og den senere opnåede egentlige drengetissemand, da den åbenbart vokser en del fra fødsel frem til omkring femårsalderen, hvor den så holder en pause indtil puberteten. Den egentlige drengetissemand skulle være ca. 6 centimeter, altså lidt lavere end vi har beregnet det til. Ved fødslen skulle den være omkring 4, så den alså fra fødsel frem til femårsalderen vokser ca. 2 centimeter. Der er for nyfødte angivet en variation på 2,4 til 5,5. Det sætter en almindelig drenge tissemand til at være omkring 4,4 til 7,5. Det er som man kan se noget mindre, end vi formodede. Men sjovt nok svarer det faktisk til de angivede mål for voksenstørrelser hvor det i begyndelsen hedder:

Measurements vary, with studies that rely on self-measurement reporting a significantly higher average than those with staff measuring. However, the mean of an erect human penis is approximately 12.9–15.0 cm (5.1–5.9 in) in length. Flaccid penis length is a poor estimate of erect length.

og lidt længere fremme:

Erect length
Several scientific studies have been performed on the erect length of the adult penis. Studies which have relied on self-measurement, including those from Internet surveys, consistently reported a higher average length than those which used medical or scientific methods to obtain measurements.[7][11]
The following staff-measured studies are each composed of different subgroups of the human population (i.e. specific age range and/or race; selection of those with sexual medical concerns or self-selection) which could cause a sample bias.[11][12]
In a study of eighty healthy males published in the September 1996 Journal of Urology an average erect penis length of 12.9 cm (5.1 in) was measured.[5] The purpose of the study was to "provide guidelines of penile length and circumference to assist in counseling patients considering penile augmentation." Erection was pharmacologically induced in 80 physically normal American men (varying ethnicity, average age 54). It was concluded: "Neither patient age nor size of the flaccid penis accurately predicted erectile length."
A study published in the December 2000 International Journal of Impotence Research found that average erect penis length in 50 Jewish Caucasian males was 13.6 cm (5.4 in) (measured by staff).[6] Quote: "The aim of this prospective study was to identify clinical and engineering parameters of the flaccid penis for prediction of penile size during erection." Erection was pharmacologically induced in 50 Jewish Caucasian patients who had been evaluated for erectile dysfunction (average age 47±14y). Patients with penis abnormalities or whose ED could be attributed to more than one psychological origin were omitted from the study.
A review published in the 2007 issue of BJU International showed the average erect penis length to be 14–16 cm (5.5–6.3 in) and girth to be 12–13 cm (4.7–5.1 in). The paper compared results of twelve studies conducted on different populations in several countries. Various methods of measurements were included in the review.[9]
An Italian study of about 3,300 men concluded that stretched length was measured on average to about 12.5 centimetres (4.9 in). In addition, they also checked for correlations in a random subset of the sample consisting of 325 men. They found a few statistically significant Spearman's correlations: between flaccid length and height of 0.208, −0.140 with weight, and −0.238 with BMI, flaccid circumference and height 0.156, stretched length and height 0.221, weight −0.136, BMI −0.169. They also reported a few non-significant correlations.[13]


Som det ses, er der mange undersøgelsesresultater, som hævder, at gennemsnittet skulle ligge helt nede på 13-14 centimeter. Omregnet efter formlen ville det bestemme de fleste drengetissemænd til at være 6-6,6666. En enkelt undersøgelse hævder at voksengennemsnittet skulle ligge helt nede på 12,9 hvilket efter formlen ville svare til et drengegennemsnit på 5,9333. En anden undersøgelse angiver 13,6. Kun den undersøgelse med de absolut største tal nemlig 14-16, svarer til de tidligere resultater, vi har kigget på.

Men også andre kilder hævder, at penisser måske slet ikke så store igen. En interesseret sendte følgende brev til Joan Ørtings brevkasse:

Citat:
Hej Joan
Hvor stor skal en pik være, før man kan kalde den stor?
Hilsen A


Hun svarede:

Citat:
Kære A
Du forstår da at formulere dig kort og præcist. Det vil jeg så også gøre. Jeg har nogle tal fra 2004, hvor der blev lavet en undersøgelse i 70 lande. Jeg kan lige forestille mig køen af mænd, der får målt deres tissemænd -i stiv tilstand, og målt fra siden.

Her er tallene: 25 procent af mænd på globalt plan har en penis, der er 12,7 cm. eller mindre. 50 procent har en penis der er mellem 12,7-15,2 cm. Og sidst, men ikke mindst, så er der 25 procent, der har en penis på 15,2 cm eller større. I undersøgelsen har man også spurgt kvinderne rundt om i verden, om de er tilfredse med mændenes størrelser, og det er 85 procent. Jamen, sikken en fest. En pik er altså stor, hvis den er 15,2 cm eller derover. Du har sikkert ikke noget at klage over.

Mange smil fra Joan

Det er ret så bemærkelsesværdigt, at noget, de fleste ville kalde ca. gennemsnitligt ifølge Joan Ørting er stort. 75% skulle altså have en penis på under 15,2 og kun 25% en, der er større eller lig med 15,2.

Men nu må man så også bemærke, at denne undersøgelse gjaldt et stort antal lande. Formodentlig også de asiatiske, og man må således regne med, at der er kommet en del små penisser med i regnskabet. I hvert fald opgiver selv samme Joan Ørting et andet tal for danske mænd:

Citat:
Hej Joan

Jeg har lige et spørgsmål om størrelsen på ens 'manddom'. Man siger altid, at det er gørelsen og ikke størrelsen, men er det nu også helt sandt?

Under samleje kan jeg godt sommetider drømme om at kunne trænge lidt længere op, og jeg har en mistanke om, at min partner kan have det på samme måde. Jeg måler ca. 13 cm i længde og 10 cm i omkreds.

Kan jeg have ret, hvis jeg siger, at den relative lille størrelse ikke kan tilfredsstille en pige ligeså godt som en 'ordentlig kæp'?

Hilsen den fortvivlede

Citat:
Kære fortvivlede

Gennemsnitstørrelsen på en dansk mands penis er mellem 13 og 17 cm. Din penis er stor nok til at fylde en kvinde ud, da en kvindens skede er ca. 10 cm dyb, og under ophidselse udvider den sig ca. 2 centimeter.

Skeden i sig selv er ikke særlig følsom, det er skedeindgangen, og de ydre kønsdele, der er mest erogene. Selvfølgelig er det frækt med en stor penis, men det allerfrækkeste er mandens accept af sig selv, de saftige ord, berøringerne, blikket og indlevelsesevnen.

Hvis du er glad og tilfreds med din penis, er kvinden også glad for den, hun går mest op i, hvor ophidset du kan gøre hende, og hvor god du er med dine hænder og mund. Den mest effektive penis er gennemsnitlig i størrelse, men den har et stort penishoved.

Det er hovedet, som kvinden mærker, og derfor skal du sætte din energi ind på at gøre penishovedet større. Det gør du ved at lave tre øvelser hver dag. 1) Malk din penis fra rod til hoved igen og igen. 2) Klem hårdt om stammen, så hovedet bliver stort, rødt og blåt. 3) Klask din penis fra side til side, så den rammer lysken.

Efter en måned vil du se resultater.

God sex fra Joan


Som man ser svarer dette noget bedre til vores øvrige oplysninger. Hvis 13-17 centimeter er det, de fleste har, så er 15 selv sagt ikke stor, men fuldstændig gængs gennemsnitsstandard. Åbenbart er de danske en lille smule større end verdensgennemsnittet, der jo må ligge omkring 13,947, altså knap 14 centimeter. En dansk gennemsnitspenis er åbenbart godt og vel en centimeter over verdensgennemsnittet. Må man da gå ud fra. Men hvis på verdensplan en gennemsnitlig voksenpik er 13-14 centimeter, så skulle ifølge formlen en gennemsnitlig drengetissemand være lige omkring 6,5 centimeter. Men herhjemme må sådan en altså åbenbart være en smule større, ca. 7-7,5 centimeter. Den præcise omregning af 13,947 er 6,6313333, mens den præcise af 15 er 7,333333.

Men lad os se om vi kan finde nogle andre resultater. Der er naturligvis den berømte Kinsey rapport, der ofte citeres og fremhæves som en af de mest pålidelige kilder. Ifølge Kinsey er en gennemsnitlig voksenpik omkring 5-6,5 inches, hvilket omregnet vil sige 12,7-16,51 cm. Det ville ifølge formlen sætte en gennemsnitlig drengetissemand til omkring 5,8-8,34. Midt imellem 12,7 og 16,51 er 14,605. Midt imellem 5,8 og 8,34 er 7,07.


Dertil kan anføres denne notits fra Ekstra Bladet:

Citat:
Den gennemsnitlige amerikaners penis er 14,2 centimeter lang. Det har et nyt stort studie fastlagt, hvor intet mindre end 1.661 mænd har haft målebåndet fremme. Det skriver Livescience ifølge Videnskab.dk
Studiet er netop udgivet i tidsskriftet Journal of Sexual Medicine, og tallene skulle indhentes til brug for udvikling af kondomer.

Mændene har fået målt deres penis under erektion, og tallene i studiet fastslår, at der er stor mangfoldighed i størrelserne. Den mindste penis i studiet blev målt til at være fire centimeter lang, mens den længste var 26 centimeter lang.

Forskerne bag studiet fandt ikke, at man kunne sammenholde penislængden med race eller seksualitet.


Disse mange små penisser vækker i høj grad forundring. Er det ukorrekt, når vi betegner stor, som noget, der er over 20 centimeter? Er den stor allerede omkring de 17-18 stykker? Det ville i så fald omregnet betyde, at en drengetissemand er stor, bare den er 8-9 stykker.

Videre oplyses det at at ifølge Kinsey rapporten var den gennemsnitlige penis 6,16 inches, hvilket svarer til 15,6464 centimeter og omregnet til drengestørrelser 7,742666.

Det fortælles videre, at ifølge en anden omfattende undersøgelse skulle gennemsnittet være 5,1 inches, hvilket kun svarer til 12,954 centimeter og omregnet i drengestørrelser 5,969333. En tredie undersøgelse hævder 5,7 inches, d.v.s. 14,478 centimeter og en omregnet drengestørrelse på 6,985333.

Gennemsnittet kan vel dårligt være alle tre dele. Men sammenholder vi de tre tal og tager gennemsnittet af dem, så skulle det altså være 14,359466, hvilket svarer til en drengestørrelse på 6,906311. Hvis formlen ellers passer burde vi med ret stor sikkerhed kunne fastslå, at en almindelig drengetissemand er 5-8 centimeter.


Rapporter indlæg
Top
   
Indlæg: 29. aug 2014 12:16 
Offline
Site Admin
Brugeravatar

Tilmeldt: 24. apr 2006 15:16
Indlæg: 5439
Geografisk sted: Region Midtjylland
Hej The Carl

Tak for dine omfattende statistiske betragtninger om Fra dreng til mand :1:.

Du skal være velkommen til at skrive igen.

_________________
Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG
MEDLEM AF FORENINGEN AF
PROFESSIONELLE PSYKOTERAPEUTER

Tommesensvej 2
DK 8450 Hammel
Tlf. (+45) 86 96 20 03
Mobil (+45) 53 63 20 03

http://psyx.dk


Rapporter indlæg
Top
   
Vis indlæg fra foregående:  Sorter efter  
Skriv nyt emne  Svar på emne  [ 2 indlæg ] 

Alle tider er UTC+01:00


Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst


Du kan skrive nye emner
Du kan besvare emner
Du kan ikke redigere dine indlæg
Du kan ikke slette dine indlæg

Søg efter:
Gå til:  
cron
Udviklet af phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Dansk oversættelse & hjælp: Olympus DK Team
[ Time: 0.439s | Queries: 21 | Peak Memory Usage: 4.76 MiB ]