*
PSYKE & SEX DEBAT
DEBAT- OG SPØRGEFORUM om PSYKE OG SEKSUALITET
ved PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

*
*
Dato og tid er 23. feb 2019 21:13

Alle tider er UTC+01:00
Skriv nyt emne  Svar på emne  [ 2 indlæg ] 
Forfatter besked
Indlæg: 29. aug 2014 13:09 
Fortsat fra Symbol eller Centimeter?

J: Inden kvindernes betroelser så vi på en stor mængde statistisk materiale med videre, der giver en række oplysninger om størrelser, ikke som førnævnte kvinder om de særlige, men netop om de helt almindelige.

Man kan blive ved meget længe med at grave den slags frem. Ligesom i vores hypotetiske eksempel med de to kvinder, kan man sige, at resultaterne indbyrdes modsiger hinanden, men dog udviser en tydelig tendens. Atter og atter tales der om et almindelighedsområde mellem ca. 8-11 og ca. 19-22 og at gennemsnittet befinder sig nogenlunde midt i dette område. Det vil altså sige et sted mellem 13,5 og 16,5. Formodentlig ligger gennemsnittet ret nær 15 centimeter. Dette kan så betragtes som et centralpunkt. Man kan så sige, at jo nærmere 15 jo mere almindeligt og medium-agtigt, og jo længere fra - enten i den ene eller anden retning - jo mere usædvanligt.

De oplysninger, man kan finde om fordelingen af de forskellige størrelser, viser en vis urimelighed i, når fire punkts opstillingen kalder en på 12-13 centimeter for lille og en på 17-18 centimeter for stor. Det er for tæt på centrum til at det virker rimeligt. Det er ganske enkelt at overdramatisere nogle få centimeter. Dertil kommer uoverensstemmelserne mellem forskellige undersøgelsesresultater. Nogle underøgelser hævder jo faktisk, at gennemsnittet ligger helt nede omkring de 13, mens andre modsat hævder, at det ligger helt oppe omkring de 16. Når der overhovedet foreligger en reel mulighed for, at gennemsnittet kan ligge i nærheden af 13, er det urimeligt at kalde en på 12 for lille. Omvendt gælder, at når der overhovedet foreligger en reel mulighed for, at gennemsnittet kan ligge i nærheden af 16, er det urimeligt at kalde en på 17 for stor. Det ville være mere korrekt at kalde den på 12 i underkanten af medium og den på 17 i overkanten af medium, og selv det er måske at gøre et lidt for stort nummer ud af en ikke ligefrem overvældende forskel.Der er nu engang en betydelig mere voldsom forskel på den på 10 og den på 20, for slet ikke at tale om den på 8 og den på 22. Den på 20 er dobbelt så stor som den på 10. Dem, der ligger oppe på 22-24 centimeter er omkring tre gange så store som dem nede på 7-8 centimeter. Så her kan man med rette tale om en drastisk og utvivlsom forskel. Men skulle det virkelig betyde alverden, om den er 14 eller 16?

I den seksuelle situation må medregnes to elementer: synet og fornemmelsen i underlivet. Godt! Når man så har en på 14 og en på 16, bliver de store spørgsmål altså: hvor meget vildere, frækkere, og mere imponerende bliver synet p.g.a. af to centimeter mere? Og omvendt: hvor meget mere ordinært og uophidsende bliver synet p.g.a. to centimeter mindre? Kan det virkelig passe, at pigen undertrykker en gaben, når hun ser en på 14, men bliver helt vild i varmen, når hun ser en på 16? Hvor meget mere bliver pigen fyldt ud og kan "rigtig mærke det", p.g.a. to centimeter mere? Hvor meget mindre bliver pigen fyldt ud og kan "ikke rigtig mærke noget" p.g.a. to centimeter mindre? Kan det virkelig passe, at den på 14 svømmer rundt i et endeløst dyb uden at kunne gøre sig gældende, mens den på 16 blokker pigen ud, så hun er ved at flække? Hvor meget betyder to centimeter? Er den på 14 lille? Er den på 16 stor? Går grænserne så tæt på gennemsnittet, at det mindste udsving forvandler en mand fra normal til enten mikroskopisk eller enorm? Undersøgelsesmaterialet viser, når man gransker det nøje, en ganske anden virkelighed. Ja - allerede den gængse sexolog udtalelse, at de fleste er mellem 10 og 20 og dette således er normalområdet, modsiger at en på 14 skulle være lille og en på 16 stor. Ifølge de samme sexologer, som siger 10-20, er dette også grænserne, og det skulle altså være under 10, der er lille, og over 20, der er stor. Dette placerer både den på 14 og den på 16, som noget meget nær middel.

På den anden side kan man sige, at ved at gøre normalområdet så stort, at den mindste almindelige kun er halvt så stor som den største i samme klasse, så kunne man synes, at grænserne er gjort for vige .Dobbelt så stor er en ret så markant forskel! I modsætning til når man overdriver betydningen af minimale forskelle, kan man derfor modsat sige, at man her underdriver betydningen af enhver forskel, som skal være nærmest ekstrem for at være gyldig. Hvis man godtager 10-20 modellen, så synes der at være et behov for en under-inddeling af middelområdet. Lad gå med at lille er under 10 og stor er over 20, men hvad er så alt det midtimellem, som jo ifølge alverdens undersøgelser er det store flertal af mænd, hvorfra kun nogle få procent skiller sig ud? Her kunne et rimeligt bud på et skema måske se noget i retning af således ud:

  Top-medium (i overkanten af området): 18-20 cm.
  Over-medium (i den øvre del af området) 16-18 cm.
  Central-medium (de helt almindelige) 14-16 cm.
  Under-medium (i den nedre del af området) 12-14 cm.
  Bund-medium (i underkanten af området) 10-12 cm.

Udover hvor store de er målt i centimeter, handler det her også om at få sat de rigtige betegnelser på. Det er således her forsøgt gjort. Skulle man forbedre det en smule, ville det måske være bedre, mere rammende ord at sige:

  1) I underkanten af medium
  2) Kneben medium
  3) Central standard
  4) Velvoksen medium
  5) I overkanten af medium

Dermed har de fået et navn. Men så følger naturligvis spørgsmålet: hvor meget er en central standard? Hvor meget mere er en velvoksen? Hvor meget mindre er en kneben? - Her er det så, at vi har vovet pelsen, og halvt gættet, halvt på baggrund af statistisk materiale regnet os frem til, at det må blive noget i retning af:

  1) 10-12
  2) 12-14
  3) 14-16
  4) 16-18
  5) 18-20

Dette synes at være et rimelig seriøst bud på en model over middelområdet. Blot skal man huske, at der ikke er lige mange af hver. Der er væsentligt flere i den mellemste kategori, det vi her har kaldt central medium standard. Noget færre i de to omgivende kategorier og relativt få i yderkategorierne.

At der er så stor koncentration omkring centralområdet, betyder naturligvis, at yderområderne i nogen grad kan opfattes som usædvanlige, skiller sig tilstrækkeligt ud fra det helt almindelige til kun at være relativt almindeligt. Man skal jo nok regne med at møde to-tre stykker, der holder sig pænt mellem 13 og 17, for hvergang man løber ind i én, der er enten mere eller mindre.

På det grundlag ville nogen selvfølgelig kunne synes, at en på 11-12 centimer var lille og en på 18-19 centimeter stor. Men da der findes enkelte penisser, som er væsentligt mindre end 10 centimeter, og andre, der er væsentligt mere end 20, må det lille man anlægger på de 12 cm. såvel som det stor, man anlægger på de 18 cm. nødvendigvis være med forbehold og noget relativt. Det betyder bare, at de er en anelse mere eller mindre end helt gængs centralstandard. Naturligvis er der en forskel på 12 og 18, som også kan ses af dem, der ikke har noget videre veludviklet øjemål. Men så stor er forskellen altså heller ikke.

Dog bør man ikke undervurdere hyppighedsspørgsmålet. Det er klart, at jo mere man ser af noget, desto mere almindeligt vil man også synes, dette er, og modsat: jo mere noget skiller sig ud fra det velkendte, desto mere usædvanligt vil man synes, at det er. Når det nu er sådan, at langt den største - og derfor hyppigst forekommende - gruppe er alle dem, der klumper sig sammen inde omkring centralområdet, så skal der måske alligevel ikke så meget til, før at noget skiller sig ud.

Måske findes der virkelig nogle få piger, som synes, at en på 16 ser mere drabelig og voldsom ud, end en på 14, og et lidt større antal piger, som mener, at der er en afgørende forskel på 13 og 17.

Men igen: der findes langt mere ekstreme afvigelser. Ganske vist er der ikke særlig mange af dem. Men det er videnskabeligt dokumenteret og bevist, at de altså virkelig eksisterer. Der findes nogle ganske, ganske få, som den på 13 ville være noget nær enorm i sammenligning med, og modsat nogle ganske, ganske få, som den på 17 nærmest ville være latterlig i forhold til.

Som det fremgår af det citerede materiale findes der nogle ganske få, der er under fem centimeter og modsat nogle ganske få, der er over 30 centimeter. Sådan forholder det sig altså med de allermindste og de allerstørste. Disse er naturligvis ekstremer, der udgør under én procent af det samlede antal mænd i verden. Som nævnt kan man tale om et centrum, som de fleste befinder sig i nærheden af, enten en smule over eller en smule under. Herefter bliver det mere og mere usædvanligt, jo længere vi kommer ud i marginalerne. Når vi kommer derud, hvor vi for alvor kan tale om små og store, taler vi altså samtidig om sjældne undtagelser, der kun er ganske få af. Medium er jo netop ikke kun en angivelse af noget midt imellem lille og stor, men også et udtryk for det almindelige og mest udbredte. Derfor kan man ret sikkert fastslå, at jo længere fra medium i enten den ene eller anden retning, desto mere sjældent og usædvanligt. Når mange sexologer fastlægger et normalområde på 10 til 20 centimeter og samtidig fastholder, at penisserne så at sige klumper sig sammen inde på midten, så er det rimeligt at gå ud fra, at man har indkredset mellem 60 og 70 procent af alle penisser, når man siger 12-18. Ikke desto mindre findes der altså nogen, der er under 10 og modsat nogle, der er over 20. Derfor forekommer det mig, at et mere rimeligt skema, der bruger betegnelserne stor og lille på en mere vederhæftig måde, kunne være nogenlunde som følger:


  Large-området (de store) :
  A: Topscorer (de aller, allerstørste): over 30 centimeter
  B: Ekstremt stor: 28-30 centimeter
  C: Meget stor: 26-28 centimeter
  D: Stor: 24-26
  E: Relativt stor: 23-24
  F: Halv-stor: 22-23 centimeter
  G: I underkanten af large: 20-22 centimeter
  ---
  H: Grænsezone mellem de store og de almindelige: omkring ca. 20 centimeter
  ---
  Medium-området (de almindelige):
  I: I overkanten af medium: 18-20 centimeter
  J: Velvoksen medium: 16-18 centimeter
  K: Medium: 14-16 centimeter
  L: Kneben medium: 12-14 centimeter
  M: I underkanten af medium: 10-12 centimeter
  ---
  N: Grænsezone mellem de almindelige og de små: omkring ca. 10 centimeter
  ---
  Small-området (de små):
  O: I overkanten af small: 9,5-10 centimeter
  P: Halv-lille: 9-9,5 centimeter
  Q: Relativt lille: 8,5-9 centimeter
  R: Lille: 8-8,5 centimeter
  S: Meget lille: 7-8 centimeter
  T: Ekstremt lille: 5-7 centimeter
  U: Bundrekord (de aller, allermindste): under 5 centimeter

Hvis vi nu atter ser på det andet skema, og vi vælger at gå ud fra, at vi kan regne nogenlunde med de angivne procentsatser, så er det altså dem, vi skal have fordelt:

  Type: Lille Penis
Penis længde (erigeret): 12,06 cm.
Procent (Europa): 24%
  Type: Normal Penis 
Penis længde (erigeret): 15,24 cm.
Procent (Europa): 44%
  Type: Stor Penis
Penis længde (erigeret): 17,78 cm. 
Procent (Europa): 26%
  Type: Meget stor Penis
Penis længde (erigeret): 24,13 cm.
Procent (Europa): 6%

A til E udgør 6%. F til J (eller evt. F til I?) udgør 26%. K udgør omkring 44%. Dog kunne noget tyde på, at disse 44% svarer til punkterne J til L. L til U udgør (eller evt. M til U?) 24%. Hvis man går ud fra at marginaltilfældene udgør stadig færre procent jo længere vi kommer ud i ekstremerne, må man altså forestille sig, at de 6%, der skal fordeles henover trinene A til E ikke skal fordeles jævnt med lige meget til hver, hvilket ville være 1,2%, men med en noget større sats til E end A. Ligeledes i den anden ende. L til U skal ikke bare have 2,4 % hver. L skal have betydelig flere end U. De 44% er tæt på 50, altså halvdelen. Det må være rimeligt at antage, at hvis vi breder os ud over felterne J til L har vi indkredset mere end halvdelen. Formodentlig er det ikke helt ved siden af, hvis vi siger:

  K: ca. 44%
  J-L: ca. 55%
  I-M: ca. 70%
  H-N: ca. 80%
  G-O: ca. 85%
  F-P: ca. 90%
  E-Q: ca. 93%
  D-R: ca. 95,5%
  C-S: ca. 97,5%
  B-T: ca. 99,5%
  A-U: 100%

Dette er naturligvis blot et løseligt overslag. Men det rammer næppe helt ved siden af. Alt tyder på, at koncentrationen omkring centrum er særdeles voldsom, mens de virkelig ekstreme marginaltilfælde er uhyre sjældne. Hvis dette overslag er fejlagtigt, går det ukorrekte snarere på, at der er givet for mange procenter til marginalerne end for få. Der er faktisk ret stor sandsynlighed for, at I-M området dækker mere end 70%. Muligvis helt oppe omkring de 75 eller 80! Faktisk er det alt taget i betragtning ikke umuligt, at de 90% er nået allerede ved H-N området.

Umiddelbart ligner det en selvmodsigelse at på den ene side hævde, at en penis kan være alt mellem 5 og 30 centimeter lang, og på den anden påstå at næsten alle penisser ligger lige omkring de 15 centimeter +/- en centimeter eller to, og at hvis man breder den ud til plus/minus fire-fem centimeter, er det praktisk talt alle. Men som det fremgår af det her præsenterede materiale, er begge udsagn sande og modsiger i virkeligheden ikke hinanden. Koncentrationen omkring centrum er kolossal, men derfor findes der ikke desto mindre nogle få, særlige undtagelsestilfælde.

K: Symbol eller centimeter?

Som det forhåbentlig fremgår af det her præsenterede materiale, når man ikke til nogen sikker afgørelse ved at tale centimeter og målinger af den ydre penis. Jo mere man prøver at nå frem til noget sikkert, desto mere usikkert bliver alting. Man forsøger sig med alverdens modeller, opstillinger, skemaer, teorier m.v. Der går Benny i den. Alt bliver mere og mere tvivlsomt - intet synes at stå til troende. Betragter man derimod alt dette fra en symbolsk vinkel, som forsøg på at forstå og komme overens med den indre penis, bliver sagen straks langt mere klar og tydelig. Men dermed bliver det også indlysende, at vejen ikke går gennem statistisk og tal, men gennem tydning af symbolerne. Det er af denne vej man kan blive forsonet med sin indre penis. Alle eksperimenter med statistik og sandsynlighedsberegning vil blot øge uforsonligheden!

Læs artiklen: Kvindens penis?


Rapporter indlæg
Top
   
Indlæg: 29. aug 2014 18:09 
Offline
Site Admin
Brugeravatar

Tilmeldt: 24. apr 2006 15:16
Indlæg: 5438
Geografisk sted: Region Midtjylland
Hej TheCarl

Tak for din lange afhandling. :1:

:idea: PSYKE & SEX om Penis - Pikken - størrelse

Du skal være velkommen til at skrive igen.

_________________
Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG
MEDLEM AF FORENINGEN AF
PROFESSIONELLE PSYKOTERAPEUTER

Tommesensvej 2
DK 8450 Hammel
Tlf. (+45) 86 96 20 03
Mobil (+45) 53 63 20 03

http://psyx.dk


Rapporter indlæg
Top
   
Vis indlæg fra foregående:  Sorter efter  
Skriv nyt emne  Svar på emne  [ 2 indlæg ] 

Alle tider er UTC+01:00


Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst


Du kan skrive nye emner
Du kan besvare emner
Du kan ikke redigere dine indlæg
Du kan ikke slette dine indlæg

Søg efter:
Gå til:  
cron
Udviklet af phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Dansk oversættelse & hjælp: Olympus DK Team
[ Time: 0.340s | Queries: 19 | Peak Memory Usage: 4.74 MiB ]